முதுகலைப் பட்ட - திட்டக்கட்டுரைத் தலைப்புகள் (பாரதியாா் பல்கலைக் கழகம்)

இலக்கணம்

1.            விஜய அனந்தகி,.              பூரணச்சந்திரன்,, பேராசிரியரின்
இலக்கணக் கொள்கை      1985

2.            செங்குட்டுவன்,மா,             சுபாசு சந்திரபோசு,பெ         தொல்காப்பியத்தில் மெய்ப்பாட்டில்
ஒரு மதிப்பீடு             1995       .

3.            செல்வராசு,,           நலங்கிள்ளி,,       
  அறுவகை இலக்கணம் - ஓராய்வு          2000
சங்க இலக்கியம்

4.            அந்தோணிதுரை,மா,         பூரணச்சந்திரன்,, குறுந்தொகையில்
நக்கீரர் கவிதைகள் -            1991
ஒரு நடையியல் அணுகுமுறை

5.            அருளரசு,கோ,           நிலாமணி,மு            பரணர்               1984

6.            இராசேந்திரன்,இரா,             சோமசுந்தரம்,,      கபிலர்              1984

7.            கிருஷ்ணன்,போ,,            நலங்கிள்ளி,,        மாமூலனார்

8.            சாந்தி,கி,         சுபாஷ்சந்திரபோசு,பெ,      குறுந்தொகை கூறும் சமுதாயம்            1991
9.            சிவப்பிரகாசம்,செ,                மோசசுமைக்கேல் பாரடே            உலோச்சனார்           1984
10.          செந்தமிழ்ச்செல்வி,,       ஏசுதாசன்,,,            ஓரம்போகியார்        1984
11.          செல்வகுமாரி.நிலாமணி.மு.           நக்கீரர்              1984

12.          சோபனா,இரா.           சுவாசுசந்திரபோசு.பெ.       ஒளவையார்              1984

13.          தம்புசாமி.சு.                ஏசுதாசன்...            மருதனிளநாகனார்              1984

14.          தமிழ்ச்செல்வம்,மு.           பூரணச்சந்திரன்.. பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ                1984

15.          பெருமாள்,.             டென்னிசன்,யோஓதலாந்தையார்    1984

16.          மல்லிகா,ரெ.              ஏசுதாசன்,..            காமத்துப்பாலில்
அகத்திணை மரபுகள்         1985

17.          மிக்கேல் சுவாமிதாஸ்.எம்.          கோபிநாத்,.             அம்மூவனார்            1984

18.          மேகிலூர்துராணி.லீ
         டென்னிசன்,யோ   நல்லுந்துவனார்     1984

19.          ரேச்சல் பிரீடா,மா.               ஆறுமுகசாமி,.சி.               பேயனார்

20.          பூபதி,.            இந்திராமனுவேல்                புறத்திணையியலில்
கலைச்சொல்லாட்சி          1994

21.          சர்மிளா,மா.                ஏசுதாசன்,..            நற்றிணையில் ஐந்திணைக் கூறுகள் 1994

22.          பாரதி,இரா.   ஆறுமுகசாமி,.சி.               குறுந்தொகையில் தோழி -
ஒரு பார்வை              1995

23.          விஜயசுந்தரி,.        பூரணச்சந்திரன்,. குமட்டூர்க்கண்ணனாரின் பத்து
ஒரு பொருள் நோக்கு         1995

24.          செல்வி,சொ.              நலங்கிள்ளி..        புறநானூற்றில் அரசப் பாடல்கள்            1997

25.          வெற்றிச்செல்வி,இரா.      பூரணச்சந்திரன்.. குறுந்தொகை
மருதத்திணைப் பாடல்கள்           1997

26.          ஆனந்தி,எஸ்.            நலங்கிள்ளி..        வெள்ளிவீதியார் பாடல்கள்         1998

27.          தேவி,எஸ்டென்னிசன்.ஒய்.   இளங்கீரனர் பாடல்கள்     1998

28.          சோபியா,.                டென்னிசன்,ஒய்.   கயமனார் பாடல்கள்           1998

29.          சுதா,.             பால்சந்திரமோகன்,சி.ஜே.            குடவாயிற் கீரத்தனார் பாடல்கள்
ஒரு பார்வை              1998

30.          நித்தியா,.   சோமசுந்தரம்..      அகநானூறு மருதத்திணையில்
நாடகப்பாங்கு            1998

31.          காந்திமதி,எம்.          சோமசுந்தரம்..      அகநானூறு நெய்தல் திணையில்
நாடகப் பாங்கு           1998

32.          ஜெஸ்ஸின் பிரான்சிஸ்..          பூரணச்சந்திரன்,. நெடுநல்வாடை அமைப்பு
அண்மை உறுப்புப் பகுப்பாய்வு 1999

33.          கிருஷ்ணவேணி,.வேபூரணச்சந்திரன்.. குறிஞ்சிப்பாட்டு அமைப்பு
அண்மையுறுக்புப் பகுப்பாய்வு  1999

34.          வேல்விழி உமையாள்,செ.           பூரணச்சந்திரன்,. முல்லைப்பாட்டு அமைப்பு
அண்மையுறுப்புப் பகுப்பாய்வு  1999

35.          சித்திரா,து.    டென்னிசன்,ஒய்.   அகநானூற்றில் குறிஞ்சிநில
வருணனை 2000

36.          லதா,தா.         பூரணச்சந்திரன்.. பட்டினப்பாலை அண்மை
உறுப்புப் பகுப்பாய்வு           2000

37.          சுமதி.தி.          டென்னிசன்.ஒய்.   குறுந்தொகைப் பாடல்கள்
ஒரு மதிப்பீடு             1984

38.          கொன்சீலியா,.    நலங்கிள்ளி,.        புறநானூறு உணர்த்தும் அறம்  2001

நீதி இலக்கியம்

39.          பிறைமதி,.              சோமசுந்தரம்..      ஒளவை.பாரதி - பாரதிதாசன்
ஆத்திசூடிகள் - ஓர் ஒப்பீடு             1985

40.          தவச்செல்வன்,.   கோபிநாத்..             நீதிமொழிகள், திருக்குறள் -
ஓர் ஒப்பீடு    1994

41.          காளிமுத்து,எஸ்.   சோமசுந்தரம்,.      வெற்றிவேற்கை - ஓர் மதிப்பீடு               1994

42.          இளமுருகு,சொ.      சோமசுந்தரம்..      சமூகவியல் நோக்கில் பாரதியின்
புதிய ஆத்திச்சூடி   1995

43.          ஆண்டவராஜ்,முசோமசுந்தரம்..      
திருக்குறளில் வேளாண்மை     2001

44.          பிரியதர்ஷினி,.     பால்சந்திரமோகன்,.கோ.           பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில்
கல்விச் சிந்தனைகள்         2001
காப்பியம்
45.          சித்ரா,.           நிலாமணி,மு.           மணிமேகலை-ஓர் ஆய்வு             1993
46.          சித்ரா..           நிலாமணி,மு.           கர்ணன்           1985
47.          செல்வராணி,இரா.                நலங்கிள்ளி,.        ‘மாதவமேகலை - ஒரு மதிப்பீடு        1990
48.          விஜயலெட்சுமி,கோ.         நிலாமணி.மு.           சிலப்பதிகாரத்தில் வருணனை                1989
49.          சித்ராரேவதி,கோ. பால்சந்திரமோகன்,சி.ஜே.            எஸ்தர்காவியம் ஒரு பார்வை  1997
சமய இலக்கியம்
50.          கலா,சு.             நலங்கிள்ளி..        வள்ளலாரின்
சமுதாயச் சிந்தனைகள்  1985
51.          சுகந்தி,நா.      ஏசுநாதன்,..            அப்பர் தேவாரத்தில் அகத்திணைப்
பாடல்களில் தலைவி கூற்று    1992
52.          செல்வி,.     .நலங்கிள்ளி         ‘காரைக்காலம்மையார்பாடல்கள் -
ஒரு மதிப்பீடு             1988
53.          மதிநிறைசெல்வி,இரா.    நலங்கிள்ளி,.        சுந்தரர் தேவாரம்-ஒரு சமுதாய
நோக்க             1992
54.          ஜெயஸ்ரீ,கோ.              ஆறுமுகசாமி,.சி.               ஆண்டாள் பாசுரங்கள் -
ஒரு மதிப்பீடு             1993

55.          அலமேலு,.              நலங்கிள்ளி,.        கயிலைபாதி காளத்தி பாதித்
திருவந்தாதி ஒரு பார்வை            1995

56.          சந்திரசேகரன்,.     ராஜேந்திரன்,டி.வி.               திருவாசகத்தில் திருச்சதகம்
புலப்படுத்தும் பத்தியியம்             1997

57.          அனந்தராமன்,சு.     நலங்கிள்ளி,.        சுந்தரர் தேவாரத்தில்
வழிபாட்டு முறைகள்        1998

58.          அருணா,ஜா.               நலங்கிள்ளி,.        கிறிஸ்துவின் அருள்வேட்டல்-
ஓராய்வு          2000

59.          அபிராமி,இரா.           நலங்கிள்ளி,.        திருவாசகத்தில் பதிகங்கள்         2001

60.          கிருஷ்ணவேணி,.            நலங்கிள்ளி,.        பதினோராம் திருமுறையில்
மாலை நூல்கள்      2001

சிற்றிலக்கியம்
61.          சாந்தி,.       நிலாமணி,மு.           நந்திக்கலம்பகம்    1989

62.          சார்லஸ்,செ.               சோமசுந்தரம்,.      ஆதிக்கலம்பகம்-ஒரு பார்வை

63.          பால்சந்திரமோகன்,.சோ.           ஏசுநாதன்,..            கிறிஸ்துகுல ஆசிரமப் பாமாலை-
ஒரு பார்வை              1987

64.          மகேஸ்வரி,.         ஏசுதாசன்,..            மூவருலா-ஓர் ஆய்வு

65.          பிச்சையம்மாள்      கோபிநாத்..             தூது இலக்கியத்தில் அழகர்
கிள்ளை விடுதூது பெறுமிடம்   1998

66.          சங்கீதா,.     கோபிநாத்,.             முக்கூடற்பள்ளு காட்டும்
வாழ்வியற் கூறுகள்

கவிதை
67.          அசோகன்.கோ.        இரகுபதி,இரா.           கவிஞர் வைரமுத்துவின்
கவிதைகளில் அங்கதம்-ஓர் ஆய்வு    1991

68.          அனந்த பத்மநாபன்,.       பூரணச்சந்திரன்,. ‘உதயம்கவிதைகள்-ஒரு பார்வை   1988

69.          இராசன்,.பெ.            பூரணச்சந்திரன்,. சி.மணியின் கவிதைகள்                1987
70.          சரவணன்,மு.            கோபிநாத்..             இன்குலாப் கவிதைகள்-ஒரு பார்வை                1987
71.          சுப்பிரமணியன்,எம்.            கோபிநாத்..             கவிஞர் மு.மேத்தா கவிதைகள்-
ஒரு மதிப்பீடு             1985
72.          சௌந்தரராசன்,ஏசுதாசன்,..            கவிஞர் வைரமுத்து கவிதை-
ஒரு பார்வை              1985

73.          தேவிகாராணி,.    டென்னிசன்,யோமருமக்கள் வழி மான்மியம்-
ஒரு பார்வை              1985
74.          பனையடி,பெ.            இரகுபதி,இரா.           கங்கை அமரனின் திரைப்பாடல்கள்-
ஓர் ஆய்வு     1993
75.          பிரேமா,.    நலங்கள்ளி,.         ‘ஆந்திரநாட்டு அகநானூறு
ஒரு மதிப்பீடு             1991
76.          புலியரசு,. நலங்கிள்ளி,.        பாரதிதாசன் படைப்புகளில்
பெண்மை      1991
77.          பொய்யாமணி,வீசுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         மீராவின் படைப்புக்கள் -
ஒரு மதிப்பீடு             1985
78.          மார்சல்ராஜ்.கோ.   நலங்கிள்ளி,.        பாரதியார் பாடல்களில்
சிற்றிலக்கியக் கூறுகள்  1993
79.          ஜான்கென்னடி,சா.                சோமசுந்தரம்,.      மு.வை.அரவிந்தன் கவிதைகள்-
ஒரு மதிப்பீடு             1998
80.          ஜோன்சுகிர்தா,சா. கோவிநாத்,.           வைரமுத்துவின் திருத்தி எழுதிய
தீர்ப்புகள்-ஓர் ஆய்வு           1990
81.          இந்திரா,பெ. ரகுபதி.இரா. வைரமுத்துவின் திரைப்பாடல்கள்-
ஓர் ஆய்வு     1990
82.          விஜயலட்சுமி.இரா.             நலங்கிள்ளி,.        சீதையின் சிந்தாகுலம், குமாரன்
ஆசான் கவிதை-ஓர் ஆய்வு          1994
83.          நாகலட்சுமி.கி.         டென்னிசன்,ஒய்.   கண்ணதாசன் திரையிசைப்
பாடல்களில் பெண்              1995
84.          பொன்னுத்தாய்,மா.             இந்திராமனுவேல்                பாஞ்சாலிசபதத்தில் உவமைகள்-
ஓர் ஆய்வு     1995
85.          சிவகாமி,மா.              பூரணச்சந்திரன்,. பாரதியின் புதுக்கவிதைகள்
ஒரு புதிய நோக்கு 1995
86.          அபிராமி,கோ.            சோமசுந்தரம்,.      நேராஜி காவியம் ஒரு மதிப்பீடு               1996
87.          அறிவழகன்,.         சோமசுந்தரம்,.      கவியரசு வைரமுத்துவின்
கவிதைகளில் குறியீட     1997
88.          பெரியசாமி  சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         வைரமுத்துவின் தண்ணீர்தேசம்-
ஓர் ஆய்வு     1998
89.          இராசேந்திரன்,ஆர்.               சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         வைரமுத்துவின் சிகரங்களை
நோக்கி - ஓர் ஆய்வு              1998
90.          உமா,எஸ்.    இரகுபதி,இரா.           வாலியின் அவதார புருஷன்-
ஓர் ஆய்வு     1998
91.          பாக்கியலட்சுமி,பெ.             நலங்கிள்ளி,.        பாரதியாரின் வசனகவிதை         1999
92.          இராஜேஸ்வரி          கோபிநாத்,.             பாரதிதாசன் பார்வையில்
பாட்டாளிகள்-ஓர் ஆய்வு                1999
93.          லட்சுமி,.   பூரணச்சந்pரன்,.   தமிழ் ஒளியின் கவிதைகள்-
ஒரு நோக்கு                2001
94.          மாலதி,பா.    சோமசுந்தரம்,.      பாரதிதாசனின் இளைஞர்
இலக்கியம் காட்டும் சமுதாயம்-            2001
ஒரு மதிப்பீடு
95.          பழனியா,.                பூரணச்சந்திரன்,. .து..யோகியின்
தமிழ்க்குமரி கவிதைகள்               2001
புதினம்
96.          அமலஜோசப்கஸ்பர்,.    டென்னிசன்,யோ.  ‘சாயங்கால மேகங்கள் -
ஒரு பார்வை              1989
97.          இளங்கோவன்,. நிலாமணி,மு.           ‘வைரமூக்குத்தி - ஒரு மதிப்பீட          1992
98.          உஷா,வெ.    ஆறுமுகசாமி,.சி.               கூட்டுப்புழுக்கள் - ஒரு மதிப்பீடு             1987
99.          கண்ணன், ஞா.          இந்திராமனுவேல்                அகிலனின் பால்மரக்காட்டினிலே-
ஓர் ஆய்வு     1989
100.        கோமதி.இரா.             ஏசுநாதன்,..            ஐசக் அருமைராசனின் கீறல்கள்            1989
101.        கௌரி,.        டென்னிசன்,..     நாஞ்சில் நாடனின்தலைகீழ்
விகிதங்கள் - ஓர் ஆய்வு             1991
102.        சுந்தரச்செல்வி,பா.                பூரணச்சந்திரன்,. அசோகமித்திரனின்
தண்ணீர்நாவல் - ஓர் ஆய்வு 1989
103.        செபஸ்டின்,பா.         பூரணச்சந்திரன்,. ‘புயலிலே ஒரு தோணி-ஓர் ஆய்வு  1991
104.        செல்லப்பழனி,. டென்னிசன்,யோபாலகுமாரனின் சுகஜீவனம் -
ஒரு பார்வை              1993
105.        தயாநிதி,குபூரணச்சந்திரன்,. கோ.வி.மணிசேகரனின்
வேங்கைவனம் - ஒரு பார்வை 1993
106.        திருப்புகழ்ச்செல்வன்,சோ.           டென்னிசன்,யோலஷ்மியின்இரண்டாவது மலர்
ஒரு மதிப்பீடு             1992
107.        பகவத்கீதா,பெ.         கோபிநாத்..             அசோகமித்திரனின்
உண்மை வேட்கை - ஓர் ஆய்வு         1989
108.        பெலிக்ஸ்,தா.            பூரணச்சந்திரன்,. வேரும் விழுதும் - ஓர் ஆய்வு    1992
109.        மகேஸ்வரி,மோ..            டென்னிசன்,யோசவீதா நாவல்களில் பாத்திரப்படைப்பு              1991
110.        மாரியாயி,வெ.         இரகுபதி,இரா.           ‘பழையன கழிதலும்நாவல் -
ஓர் ஆய்வு     1992
111.        முத்துலெட்சுமி,.                டென்னிசன்,யோலஷ்மியின்கழுத்தில் விழுந்த மாலை
ஓர் ஆய்வு     1989
112.        லலிதா,தாஆறுமுகசாமி,.சி.               பாவை - ஒரு நோக்கு          1985
113.        விக்டர் அருள்பிரகாஷ்,.             ஆறுமுகசாமி..சி.               நா.பா.வின்முள்வேலிகள் -
ஒரு மதிப்பீடு             1992
114.        விஜயலஷ்மி,.      கோபிநாத்,.             ‘பொன்மலர் - ஓர் ஆய்வு            1988
115.        விஜயலெஷ்சுமி,பெ.          நிலாமணி,மு.           ‘ஆத்மாவின் இராகங்கள் -
ஒரு மதிப்பீடு             1990
116.        வெங்கடாசலம்,இரா.         இந்திராமனுவேல்                ‘அவன் - ஒரு திறனாய்வு          1988
117.        ஜான்சி,.     ஆறுமுகசாமி,.சி.               ‘பாலங்கள் - ஒரு மதிப்பீடு       1988
118.        ஜெபசெல்வி, கோ.                ஆறுமுகசாமி,.சி.               ‘தோழர் - ஒரு மதிப்பீடு               1991
119.        ஜெகசீலன்,.             கோபிநாத்..             ‘அடிமைகள் (யாழ்ப்பாணப் புதினம்) -
ஓர் ஆய்வு     1992
120.        அமுதன்,சா.               டென்னிசன்,ஒய்.   ‘கல்லறைகள்நாவல் - ஓர் ஆய்வு    1994
121.        ஜான்மாணிக்கராஜ்,.       ஆறுமுகசாமி,.சி.               ‘கப்பல் பறவை - ஒரு மதிப்பீடு            1994
122.        மலர்க்கொடி,.        ஆறுமுகசாமி,.சி.               வானம்பாடிக்கு ஒரு விலங்கு -
ஒரு பார்வை              1994
123.        ரங்கநாயகி,கு.           டென்னிசன்,ஒய்.   துளசிமாடம் நாவலில்
பண்பாட்டுச் சிக்கல்             1994
124.        ஹேமாமாலினி,.               கோபிநாத்,.             குடந்தையானின், ‘நினைவுகள்
அழிவது இல்லை - ஒரு பார்வை       1995
125.        கலைவாணி,தி.       ஆறுமுகசாமி..சி.               பூமியில் பூத்த நட்சத்திரங்கள் -
ஒரு மதிப்பீடு             1995
126.        சுஜாதா,.      இந்திராமனுவேல்                வசந்தியின் படைப்புகளில் பெண்          1995
127.        வைரமூர்த்தி,பெ.   நலங்கிள்ளி,.        ‘அப்பாலுக்கு அப்பால்
அறிவியல் புதினம் - ஒரு பார்வை         1995
128.        அருணாசலம்            பூரணச்சந்திரன்,. ஃபிராய்டிய நோக்கில்
அம்மா வந்தாள்நாவல்             1996
129.        செல்லம்மாள்,பா. ஆறுமுகசாமி,.சி.               உத்தமசோழனின், ‘தொலைதூர
வெளிச்சம் - ஒரு மதிப்பீடு       1996
130.        கோமதி..               இந்திராமனுவேல்                மேலாண்மை பொன்னுச்சாமி
படைப்புகளில் பெண்          1996
131.        இரவிச்சந்திரன்,.              சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         நா.பார்த்தசாரதியின்
சுந்தரக்கனவுகள்    1996
132.        அங்கமுத்து,.       இந்திராமனுவேல்                பஞ்சும் பசியும் ஓர் ஆய்வு             1997
133.        கலைவாணி               சோமசுந்தரம்,.      பாவண்ணனின், ‘பாய்மரக்கப்பல் -
ஓர் ஆய்வு     1997
134.        கவிதா,பி.      கோபிநாத்,.             மாத்தளை சோமுவின்
நமக்கென்று ஒரு பூமி       1997
135.        விஜயலட்சுமி,இரா.             பூரணச்சந்திரன்,. ஆத்துக்குப் போகணும் நாவலில்
பெண்கள்       1997
136.        ஒளவைராணி,.    கோவிநாத்,.           சு.சமுத்திரத்தின்,
வேரில் பழுத்தபலா - ஓர் ஆய்வு       1999
137.        தனலட்சுமி,.        டென்னிசன்,ஒய்.   ‘தாமஸ் வந்தார் - ஓர் ஆய்வு  1999
138.        இளஞ்செழியன்,நா.             சோமசுந்தரம்,.      விசாரணக்கமிஷன் நாவல்
ஒரு மதிப்பீடு             1999
139.        காணிக்கராஜ், .      இராசேந்திரன்,டி.வி.           கல்லும் மண்ணும் நாவல்களில்
உவமைகள் 1999
140.        லூயிஸ்,இராசேந்திரன்,தி.வே.        பஞ்சும் பசியும் நாவலில்
கதைமாந்தர் உருவாக்கம்             1999
141.        நெல்சன் அன்புதாஸ்,ஜா.               நலங்கிள்ளி,.        நா.பார்த்தசாரதியின்
நெஞ்சக்கனல் - ஓர் மதிப்பீட       1999
142.        சுப்ரமணியன்,கா.   சோமசுந்தரம்,.      நெஞ்சின் நடுவே - நாவல்
ஒரு மதிப்பீடு             1999
143.        சுமதி,சு.           சோமசுந்தரம்,.      வெயில் மழை நாவல் ஒரு மதிப்பீடு  1999
144.        பத்மா,கி.        இந்திராமனுவேல்                ‘கயல்விழி - ஓராய்வு    2000
145.        ராசேந்திரன்,.          சோமசுந்தரம்,.      காதல் காவியம் - ஒரு மதிப்பீடு               2000
146.        இந்திராணி,மா.        டென்னிசன்,ஒய்    சின்னப்ப பாரதியின்சங்கம் -
ஒரு மதிப்பீடு             2001
147.        ஜெயா,.         பால்சந்திரமோகன்,.சோ.           ஜெ.எமட.சாலியின்
வெள்ளைக்கோடுகள் - ஒரு பார்வை   2001
148.        ஜெரோம் பெர்னாட்,ஞா.   டென்னிசன்.ஒய்    ராஜம் கிருஷ்ணனின்
சத்திய வேள்வி - ஒரு மதிப்பீடு         2001
149.        ஜெயராணி,ரா.          சோமசுந்தரம்,.      சேதுபதியின் காதலி
ஒரு மதிப்பீடு             2001
150.        சர்மிளா,.   கோபிநாத்,.             அனுராதா ரமணனின்கொஞ்சம்
நில்லுங்களேன் - ஓர் ஆய்வு  2001
151.        சர்மிளா,.    டென்னிசன்,ஒய்.   அப்துல் தகுமானின் ஆலாபனை -
ஓர் ஆய்வு     2001
சிறுகதை
152.        அமல்ராஜ்,.             சுபாசந்திரபோசு,பெ.             1991 இந்தியா டுடேயில் வெளிவந்த
சிறுகதைகள் - ஒரு மதிப்பீடு       1992
153.        சுலோசனா,சி.பெஇந்திராமனுவேல்                ‘இலக்கியச் சிந்தனைபரிசுபெற்ற
சிறுகதைகள் (1989-90) - ஓர் ஆய்வு           1992
154.        செல்வராஜ்,.           சுபாசந்திரபோசு,பெ.             1991 இந்தியா டுடேயில் வெளிவந்த
சிறுகதைகள் - ஒரு மதிப்பீடு       1992
155.        பானுமதி,மா.             இந்திராமனுவேல்                ஆனந்தவிகடன்-குமுதம்-குங்குமம்
சிறுகதைகள் - ஓர் ஆய்வு               1989
156.        ஹேமலதா,கா.       இரகுபதி,இரா.           1989-கோகுலம் சிறுகதைகள் -
ஓர் ஆய்வு     1990
157.        அன்னம்,.   ஏசுநாதன்,..            அரசிகள் அழுவதில்லை                1994
158.        இளம்செல்வி,ஆர்.                பூரணச்சந்திரன்,. வீட்டின் மூலையில் ஒரு சமயலறை                1994
159.        நூர்ஜகான்,.             நலங்கிள்ளி,.        இந்தியா டுடே சிறுகதைகள் -
ஒரு பார்வை              1994
160.        அமுதவள்ளி,இரா.               டென்னிசன்,ஒய்.   தினமணி பொங்கல் மலர் சிறுகதைகள்
ஒரு மதிப்பீடு             1996
161.        வித்தியா,மா.             டென்னிசன்,ஒய்.   1995-ஆம் ஆண்டு மங்கையர் மலர்
சிறுகதைகள் - ஒரு மதிப்பீட       1996
162.        காந்திமகேஸ்வரி,.           சோமசுந்தரம்,.      மங்கையர் மலர் சிறுகதைகள் (1994)
ஒரு மதிப்பீடு             1995
163.        சிவக்குமார்,..      ஆறுமுகசாமி,.சி.               கிருஷ்ணன் நம்பியின்
சிறுகதைத்திறன்   1997
164.        நிர்மலா,ஆர்.              டென்னிசன்,ஒய்.   தினமணி தீபாவளி மலர்
சிறுகதைகள் - ஓர் ஆய்வு               1997
165.        அமுதா            இந்திராமனுவேல்                ‘சுமைசிறுகதைத் தொகுப்பு -
ஓர் ஆய்வு     1998
166.        கண்ணன்       ராஜேந்திரன்,டி.வி.               ஆண்டு சிறுகதைத் தொகுப்பில்
சமுதாயச் சிந்தரிப்பு            1998
167.        முத்தமிழ்ச்செல்வி             இந்திராமனுவேல்                அம்மா-சிறுகதைத் தொகுப்பு     1998
168.        நந்தினி            பூரணச்சந்திரன்,. ‘கொட்டுமேளம் - சிறுகதைகள்           1998
169.        தென்னரசு     பூரணச்சந்திரன்.. ‘பூவுக்குக்கீழே - கந்தர்வனின்
சிறுகதைகள்              1998
170.        பானு,சி.           இந்திராமனுவேல்                சி.ஆர்.இரவீந்திரனின் கதைத்தொகுப்பு
ஓர் ஆய்வு     1999
171.        ராஜராஜேஸ்வரி.எம்.         டென்னிசன்,ஒய்    தினத்தந்தி தீபாவளி மலர்
சிறுகதைகள் - ஒரு பார்வை        1999
172.        ஜெயக்குமார்,.       இந்திராமனுவேல்                ஜெயகாந்தனின் மாலை மயக்கம்
சிறுகதைத் தொகுதி - ஓர் ஆய்வு             1999
173.        மூர்த்தி,.    கோபிநாத்,.             ‘ஏவாத கணைகள்சிறுகதைத்
தொகுப்பு - ஓர் ஆய்வு (.சமுத்திரம்)   1999
174.        ரேவதி,ஆர்பால்சந்திரமோகன்,சி.ஜே.            பாவண்ணனின்நேற்று வாழ்ந்தவர்கள்
சிறுகதைத் தொகுப்பு - ஓராய்வு                1999
175.        செல்வராணி,மா.   இந்திராமனுவேல்                ‘மனச்சாய்வுசிறுகதைத் தொகுப்பு
ஓராய்வு          1999
176.        வாசுகி,.      கோபிநாத்..             1998 தினமலர் தீபாவளி மலர்
சிறுகதைகள்              2000
177.        அமுதா,.     விஜயராணி,செ.      ‘வண்ணங்கள்சிறுகதைத் தொகுப்பு
ஓராய்வு          2000
178.        எஸ்தர் பியூலா,விஜயராணி,இராஐந்தாவது பரிமாணம் சிறுகதைத்
தொகுப்பு - ஒரு மதிப்பீடு 2001
179.        ஹெலன்கிறிஸ்டினா,தி.               கோபிநாத்,.             புதிய தமிழ்ச் சிறுகதைகள் -
ஒரு மதிப்பீடு             2001
180.        கிருஷ்ணராஜ்,பெ. பூரணச்சந்திரன்,. ‘காட்டில் ஒரு மான்சிறுகதைகளும்
வாசக அனுபவமும்            2001
181.        சத்தியபாமா,.       இந்திராமனுவேல்                ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் -
ஓர் ஆய்வு     2001
182.        சுசித்ரா,இரா.               இந்திராமனுவேல்                மத்தியமர் - ஓர் ஆய்வு      2001
183.        தமயந்தி,. இந்திராமனுவேல்                அட்சரேகை தீர்க்கரேகை -
ஓர் ஆய்வு     2001
நாடகம்
184.        சித்ரா,கே.      மோசசுமைக்கேல் பாரடே            பாரதிதாசனின் இரு நாடகங்கள்              1985
185.        மங்கையர்க்கரசி,.              நலங்கிள்ளி,.        புலவர் குழந்தையின்காமஞ்சரி -
ஒரு மதிப்பீடு             1989
186.        கீதாரத்தினப் பிரியா            பூரணச்சந்திரன்       மீதிச்சரித்திரம் நாடகத்தில்
தத்துவம்       1997
187.        நபிசாபி,.     நலங்கிள்ளி,.        கு.அழகிரிசாமியின் கவிச்சக்கரவர்த்தி
நாடகம் - ஒரு மதிப்பீடு     1997
188.        சந்திரசேகரன்,கு.    டென்னிசன்,யோபாண்டியன் பரிசு நாடகம் -
ஒரு மதிப்பீடு             1999
189.        ஜெசி,தா.        நலங்கிள்ளி,.        கடற்மேல் குமிழிகள் - ஓர் ஆய்வு
வாழ்க்கை வரலாறு
190.        காளிதாசன்,.        டென்னிசன்,யோசவரிராயன் ஏசுதாசனின்                1987
நாட்குறிப்பு நூல்கள்-ஒரு மதிப்பீடு       1987
191.        மெர்லின் சான்தி,.             இந்திராமனுவேல்                டாக்டர் சவரிராயன் ஏசுதாசனின்
என் சுயசரிதை - ஓர் ஆய்வு    1987
பயண இலக்கியம்
192.        இரமாபாரதி,பா.       கோபிநாத்,.             மலேசியாவில் தமிழ் வளர்ச்சி 1991
193.        சசிகலா,வெ.               ஏசுதாசன்,..            மணியனின் ஜப்பானியப்பயணம்          1989
194.        மலர்விழி,மா.           நலங்கிள்ளி,.        எனது உலகச் சுற்றுப்பிரயாணம்             1987
195.        நளினி,.        ஏசுதாசன்,..            .மு.சேதுராமனின் பயணநூல்
விளக்கம்       1994
மக்கள் தகவல் தொடர்பியலும், இதழியலும்
196.        அல்லிராணி,.         ஏசுதாசன்,..            தினமணி தலையங்கங்களும்
வாசகர் கடிதங்களும் ஒரு பார்வை      1990
197.        அன்புச்செழியன்,.              மோசசுமைக்கேல்பாரடே             தமிழ் இதழ்களின் பணியில்
குங்குமம்ஆனந்த விகடன்   1986
198.        அனுராதா,தே.           இந்திராமனுவேல்                தமிழ் இதழ்களின் பணியில்
ஆனந்த விகடன்              1986
199.        ஆரிபா,.        நிலாமணி.மு.           தமிழ் இதழ்களின் பணியில்
தினகரன் 1986
200.        இரேவதி,டென்னிசன்,யோதினமணி-வெள்ளிமணி
மகளிர் பகுதி - ஓர் ஆய்வு               1990
201.        இலக்குமி,.               சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         1989 - செப்டம்பர்தினமலர்
நாளிதழ் விளம்பரம்            1990
202.        எஸ்தர் செல்வி,. டென்னிசன்,யோதமிழ் இதழ்களின் பணியில்
பூக்கூடை      1986
203.        சம்பத்,கே.     பூரணச்சந்திரன்,. தமிழ் இதழ்களின் பணியில்
குமுதம்          1986

204.        சாமிதுரை,.             இந்திராமனுவேல்                தினமணியில் தலையங்கப் பக்கம் -
ஓர் ஆய்வு     1991
205.        செல்வியா,பா.          ஏசுதாசன்,..            தமிழ் இதழ்களின் பணியில்
அன்னம் விடு தூது        1986
206.        செழியன்,..          ஆறுமுகசாமி,.சி.               தினமணிக் கட்டுரைகள் - ஓர் ஆய்வு   1990
207.        தங்கப்பொண்ணு,வெ.       கோபிநாத்,.             தமிழ் இதழ்களின் பணியில்
தினமணி                1986
208.        தங்கசுவாமி,மு.      ஆறுமுகசாமி,.சி.               தமிழ் இதழ்களின் பணியில்
இதயம் பேசுகிறது          1986
209.        தமிழ்ச்செல்வி,இரா.           சுவாசுசந்திரபோசு,பெ.       நவம்பர்-1987 தினமணி நாளிதழ் -
ஒரு மதிப்பீடு             1988
210.        தாமரைச்செல்வி,சு.            நிலலமணிமு.         ‘மங்கையர்மலர் - ஓர் ஆய்வு 1992
211.        நசீம்ராணி,.              பூரணச்சந்திரன்,. விளம்பரங்கள் - ஒரு சமூகவியல்
நோக்கு            1990
212.        பானுமதி,. பூரணச்சந்திரன்,. ‘சுட்டும் விழிச்சுடர் இதழ் -
ஓர் ஆய்வு     1989
213.        பூங்குழலி,நீ.               சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         1988-கல்கியின் தலையங்கம் -
ஒரு மதிப்பீடு             1989
214.        மாலா,.         நலங்கிள்ளி,.        தமிழ் இதழ்களின் பணியில்
தினமலர்                1986
215.        மனோகரன்,பூ.          சோமசுந்தரம்,.      தமிழ் இதழ்களின் பணியில்தாய்   1986
216.        மேரிமரகதம்.ஞா. இந்திராமனுவேல்                மகளிர் இதழ்கள் - ஒரு பார்வை               1993
217.        ரூபிஎலிசபெத்.பு.    நிலாமணி,ஐமு.      தமிழ் இதழ்களின் பணியில்
தினத்தந்தி            1986
218.        லூர்துமேரி,எஸ்.    சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         தமிழ் இதழ்களின் பணியில்
அமுதசுரபியின் பங்கு       1986
219.        வசந்தி,இர.   டென்னிசன்,யோதமிழ் இதழ்களின் பணியில்
கலைமகளின் பங்கு           1986
220.        வாசுதேவன்,கா.      ஏசுதாசன்,..            தினமணி நாளிதழின் தமிழ்ப்பணி
ஒரு மதிப்பீடு             1991
221.        ஜெய்சங்கர்,கு.          சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         தினமணி நாளிதழின் செய்திப்பணி
(1993-ஜனவரி)             1993
222.        ஜரினா,.       நிலாமணி,மு.           தினமணி தலையங்கங்கள் -
ஒரு மதிப்பீடு             1991
223.        ஜோசப்பின்ரோஸ்மேரி,பா.         கோபிநாத்,.             ‘1998-மங்கையர் மலர்ஒரு பார்வை 1989
224.
225.        ஹெலன் தேன்மொழி,.               ஏசுதாசன்,..            தமிழ் இதழ்களின் பணியில்
மனைமலர்           1986
226.        சந்திரா,டி.வி.              டென்னிசன்,ஒய்.   வானொலி விளம்பரங்கள் -
ஒரு மதிப்பீடு             1994
227.        ராஜசேகரன்,மா.      சுபாசந்திரபோசு,பெ.             இதழியல் நோக்கில் தினமணி 1995
228.        மெட்டில்டாமேரி,டி.            சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         இதழியல் நோக்கில் சுதேசமித்திரன்  1995
229.        மோரிஸ்ஜாய்,இரா.             டென்னிசன்.யோதொலைக்காட்சி விளம்பரம்
ஓர் உளவியல் பார்வை    1995
230.        தில்லைநாயகம்,நா.           டென்னிசன்,ஒய்.   தினமணி கட்டுரைகள்
(1994-நவ-டிச.)-ஓர் ஆய்வு                1995
231.        ஆரணங்கு,இரா.      சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         பெண்ணிய நோக்கில்
பெண்மணி (1996)     1997
232.        மஹேஸ்வரி,.     இரசுபதி,இரா.             கல்கி தீபாவளி மலர்
ஓர் ஆய்வு (1996)       1997
233.        ரஞ்சன்,ஜெ. சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         இந்தியா டுடேயில் செய்தி
விமர்சனப் போக்கு               1997
நாட்டுப்புறவியல்
234.        இராசகோபாலன்,கே.         இரசுபதி,இரா.             மணப்பாறை வட்ட நாட்டுப்புறக்
கலைகள் - கரகாட்டம்       1988
235.        சர்மதா,இரகோபிநாத்,.             துறையூர் வட்டார நாட்டுப்புறப்
பாடல்கள்      1993
236.        சரவணன்,நீ.                ஏசுநாதன்,..            குளித்தலை வட்டார நாட்டுப்புறப்
பாடல்கள்      1993
237.        சிகப்பி,இரா. இரசுபதி,இரா.             குளித்தலை வட்ட நாட்டுப்புறப்
பாடல்கள் - ஓர் ஆய்வு       1989
238.        தமிழரசி,சு.   நலங்கிள்ளி,.        ‘வெங்கலராசன் கதைப்பாடல்
ஒரு மதிப்பீடு             1991
239.        மலர்க்கொடி,வேசோமசுந்தரம்,.      பெரம்பலூர் வட்ட நாட்டுப்புறப்
பாடல்கள் - ஒரு மதிப்பீடு               1992
240.        மனோரஞ்சிதம்,.               சோமசுந்தரம்,.      கோப்பு மாரியம்மன்           1987
241.        வள்ளிராசன்,இரா. சோமசுந்தரம்,.      கொல்லிமலை மக்களின் சடங்குகளும்
பழக்க வழக்கங்களும்       1991
242.        பிரியா,நா.     நலங்கிள்ளி,.        ‘கோவிலன் கதை - ஒரு மதிப்பீடு     1995
243.        நாகேஸ்வரி,.       கோபிநாத்,.             தாயர் வளர்த்த தாலாட்டு              1995
244.        செந்தில்குமார்,எம்.              ஆறுமுகசாமி,.சி.               கோவலன் கர்ணகை கதை -
ஒரு பார்வை              1998
245.        அருள்வளவன்,ஞா.             கோபிநாத்,.             திருத்தவத்துறை வட்டார
நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்    2000
246.        பிரியதர்சினி,இரா.                சோமசுந்தரம்,.      தாலாட்டுப் பாடல்களில்
ஆளுமை மேம்பாடு            2000
247.        பிரதிபா,கோ.              நலங்கிள்ளளி,.   குசலவர் சுவாமி கதை -
ஒரு மதிப்பீடு             2001
ஊராய்வு
248.        சிரஞ்சீவிமேரி,தா.                நிலாமணி,மு.           வரலாற்றுப் பின்னணியில் இடம்பெற்ற
ஊர்களில் தரங்கம்பாடி-ஓர் ஆய்வு       1988
249.        ஜோசப் சகாயராஜ்,.        ஏசுதாசன்,..            ஏலாக்குறிச்சி - ஊர் ஆய்வு            1992
250.        பானுமதி,வெ.           டென்னிசன்,யோ.  ‘காளையார்கோவில் - ஓர் ஆய்வு      1988
251.        அனந்த நாயகி,.    கோபிநாத்,.             அழகிய மணவாளம் - ஊர் ஆய்வு           1997
கோயில் ஆய்வு
252.        மீனாகுமாரி,தி.        சோமசுந்தரம்,.      திருமழபாடி - திருக்கோயிலும்
பண்பாடும்    1988
253.        பார்த்தசாரதி,மு.     கோபிநாத்,.             நீலகிரி மாவட்டக் கோயில்கள்                1995
254.        கவிதா,இரா.                டென்னிசன்,ஒய்.   திருக்கடவூர் திருக்கோயில் -
ஒரு கள ஆய்வு        1999
255.        நளினி,கி.       கோபிநாத்,.             திருவரங்கத்தில் அரங்கனுக்கு
நடைபெறும் திருவிழாக்கள் -
ஒரு மதிப்பீட             2001
ஒப்பீடு
256.        கருணாநிதி,இர.       சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         தொல்காப்பியம், திருக்குறள்
களவியல்கள் - ஒப்பீடு      1995
257.        சாம்கிதியோன்,சா.               பூரணச்சந்திரன்,. ,து.சு.யோகி,
கவிமணி உமர்கய்யாம் பாடல்களின்
மொழிப்பெயர்ப்பு ஒப்பீடு                2001
258.        ரேணுகா,இரா.           டென்னிசன்,ஒய்.   கைலாசபதியின் ஒப்பியல்
அணுகுமுறை - ஒரு பார்வை     2001
பொது
259.        அந்தோணி  சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         வை.கோபாலசாமியின்
டேவிட்நாதன்..                    பேச்சுத்திறன் - ஒரு மதிப்பீடு     1989
260.        பழனிசுவரி,சு.            சோமசுந்தரம்,.      வேதநாயகமும் பெண்ணுரிமையும்-
ஒரு மதிப்பீடு             1990
261.        இரமேசு,நா. நலங்கிள்ளி,.        கம்பராமாயணம் காட்டும்
கல்வியும் கலைகளும்    1996
262.        அம்புலி,டி.    டென்னிசன்,ஒய்    கடையெழுவள்ளல்கள் ஒரு பார்வை                1998
263.        ரத்னாவதி,பி.             இராசேந்திரன்,டி.வி.           திருவள்ளுவர் படைக்க விரும்பிய
மனிதன்         2000
264.        தில்லைக்கரசி,சு.   டென்னிசன்,ஒய்    அர்த்தமுள்ள இந்து மதத்தில்
கண்ணதாசன் கூறும் அறிவுரைகள்     2000
எம்ஃபில் பட்ட ஆய்வேட்டுத் தலைப்புகள்

இலக்கணம்
1.            பிரேமாவதி,கோ.   நலங்கிள்ளளி,.   தமிழ்மொழி வளர்ச்சியில் நிகண்டுகள்            1993
2.            செங்குட்டுவன்        சோமசுந்தரம்,.      தொல்காப்பியத்தில்
பெண்ணியச் சிந்தனைகள்            1995
3.            செல்வராஜு,.       நலங்கிள்ளி,.        இலக்கணக்கொத்து-ஓர் ஆய்வு                2000
சங்க இலக்கியம்
4.            கோமதி,மு. ஏசுதாசன்,..            அகநானூற்றில் ஒரு பாற் கிளவி            1991
5.            புலியரசு,. ஏசுநாதன்,..            அகநானூற்றில் மெய்ப்பாடுகள்               1993
6.            மெட்டில்டாமேரி   இந்திராமனுவேல்                ஐங்குறுநூற்றில் உவமைகள்   1995
7.            சித்ராரேவதி,கோ. சி.ஜே.பால்சந்திரமோகன்              ஆற்றுப்படை நூல்கள் காட்டும்
வாழ்வியல் நெறிகள்         1997
8.            கீதாரத்னப்பிரியா  இந்திராமனுவேல்                பதிற்றுப்பத்து - ஓர் ஆய்வு             1997
9.            வெற்றிச்செல்வி,இரா.      .நலங்கிள்ளி         அகநானூற்றில் தலைவன்
கூற்றுப்பாடல்கள் 1997
10.          அம்புலி,.    கோவிநாத்,.           குறுந்தொகையில் வாழ்வியல்கூறுகள்          1998
11.          சண்முகம். .          நலங்கிள்ளி,.        எட்டுத்தொகை அகப்பாடல்களில்
வரலாற்றுச் செய்திக் ஓர் ஆய்வு             1998
12.          சங்கீதா,இந்திராமனுவேல்                பத்துப்பாட்டில் உவமைகள்-ஓர் ஆய்வு            1998
13.          உமா,ளு.         நலங்கிள்ளி,.        புறநானூற்றில் உவமைகள்-ஓர் ஆய்வு           1998
14.          ஜெகநாதன்,.          கோபிநாத்,.             ஆற்றுப்படைகளில் தமிழர் வாழ்வியல்         1999
15.          அமுதா,டி.    பால்சந்திரமோகன்,சி.       நற்றிணையில் நெய்தல்திணைப்
பாடல்கள் ஓர் ஆய்வு          2000
16.          அருணா,ஜா.               டென்னிசன்,ஒய்.   நற்றிணை, குறுந்தொகை
முல்லைப்பாடல்கள் ஓர் ஆய்வு             2000
17.          சித்ரா,னு.       பூரணச்சந்திரன்,சு. சங்க இலக்கியத்தில் மருதத்திணை  2000
18.          கூத்தன், யுநலங்கிள்ளி,.        குறுந்தொகையில் குறிஞ்சிப் பாடல்கள்          2000
19.          லதா,தா.         டென்னிசன்,ஒய்    அகநானூற்றில் பாலைநில வருணனை         2000
20.          லிங்கம், P.     பூரணச்சந்திரன்,. சங்ககால ஒளவையார் பாடல்களில்
பெண்ணியச் சிந்தனைகள்            2000
21.          இராஜேந்திரன், .               பூரணச்சந்திரன்,. புறநானூற்றில் பொதுவியல் திணை 2000
22.          சுமதி,தி.          நலங்கிள்ளி,.        நற்றிணையில் பாலைப் பாடல்கள்      2000

நீதி இலக்கியம்
23.          விஜயலெட்சுமி,கோ.         கோபிநாத்,.             வாழ்வொளி - ஓர் ஆய்வு                 1990
24.          காணிக்கராஜ்             இந்திராமனுவேல்                பழமொழி - நானூறு ஓர் ஆய்வு
காப்பியம்
25.          இரெட்டின்ராசு,. நிலாமணி,மு.           பாரதிதாசன் காப்பியங்களில் அவலம்              1988
26.          கமலசேகரன்,கோ.               டென்னிசன்,யோசுடர்மணி - ஓர் ஆய்வு        1989
27.          கன்னையன்,பி.       கோபிநாத்,.             சிலம்பில் சங்க நூல்களின் தாக்கம்     1989
28.          சிகப்பி,இரா. நிலாமணி,மு.           கம்பராமாயணத்தில் இயற்கை -
ஓர் ஆய்வு     1990
29.          மகேஸ்வரி,மோ..            நலங்கிள்ளி,.        காப்பிய இலக்கண நோக்கில்
யசோதா காவியம்                1992
30.          மணிமேகலை,பெ.               நிலாமணி,மு.           முடியரசன் காப்பியங்கள்-ஓர் ஆய்வு 1989
31.          வாசுதேவன்,கா.      நிலாமணி,மு.           இரட்டைக் காப்பியங்களில்
சமுதாய நிலைகள்              1992
32.          கலைவாணி,ஜெ.   டென்னிசன்,ஒய்.   தமிழ்க் காப்பியங்களில் பெண்ணியநிலை   1997
33.          சுதா,மு.           கோபிநாத்,.             சிலம்பில் மனிதநேயம் ஒரு பார்வை                1999
சமய இலக்கியம்
34.          பாண்டியன்,கி.          ஆறுமுகசாமி,.சி.               சித்தர் சிவாக்கியர் பாடல்கள் -
ஓர் ஆய்வு     1988
35.          அமுதவள்ளி,இரா.               நலங்கிள்ளி,.        மூவர் தேவாரத்தில் பொதுப்
பதிகங்கள் - ஓர் ஆய்வு      1996
36.          வசந்தி,பி.      சோமசுந்தரம்,.      பெரியபுராணத்தில் பெண்கள்     1998
37.          நித்யா,.      சோமசுந்தரம்,.      திருமந்திரத்தில் அறிவியல் கூறுகள்                1998
38.          கவிதா,எஸ்.ஆர்.    இந்திராமனுவேல்                சுந்தரர் தேவாரம் காட்டும் சிவன்            1999
கவிதை
39.          அகோசன்,கோ.        பூரணச்சந்திரன்,. சஞ்சீவி பர்வதத்தின் சாரல் -
ஒரு குறியியல் நோக்கு   1992
40.          சசிகலா,வெ.               நலங்கிள்ளி,.        ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி கதை வளர்ச்சி               1991
41.          சண்முகம்,வீ.            சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         புதுக்கவிதை காட்டும் பெண்களின்
நிலை - ஒரு மதிப்பீடு         1987
42.          செல்வராசு,.           நிலாமணி,மு.           தஞ்சை ராமையாதாசு திரையிசைப்
பாடல்கள் - ஓர் ஆய்வு       1989
43.          செலின்மேரி,கு.      சோமசுந்தரம்,.      புதுக்கவிதைகளில் சமுதாய மதிப்பீடு             1987
44.          திலகவதி,.               ஏசுதாசன்,..            தாமரை இதழ்க்கவிதைகள் -
ஒரு மதிப்பீடு             1987
45.          பெரியசாமி,.            ஆறுமுகசாமி,.சி.               அறிவுமணியின் புதுக்கவிதைகள்        1993
46.          ஹபீபுர்ரஹ்மான்,எம்..எஸ்.     கோபிநாத்,.             யூசுப் சுலைகா - ஓர் ஆய்வு            1989
47.          கார்முகிலன்              பூரணச்சந்திரன்,. வாலி திரைப்பாடல்களில் சமூகநோக்கு        1996
48.
49.          அருணாசலம்,எம்.                சுபாசுசந்திரபோசு.பெ.         பாரதிதாசன் பாடல்களில்
இயற்கையும் மனிதமும்               1997
50.          நிர்மலா,எம்.               சுபாசுசந்திபோசு,பெ.            புதுக்கவிதையில் கவிதைப்போக்கு    1997
51.          சுப்பிரமணி,ஆர்.      கோபிநாத்..             வைதீஸ்வரன் கவிதைகள் -
ஒரு பார்வை              1997
52.          ராசேந்திரன்,ஆர்.    பூரணச்சந்திரன்,. பசுவையாலின் கவிதைகளில்
படிமங்கள்    1998
புதினம்
53.          இரவிச்சந்திரன்,. கோபிநாத்,.             தி.ஜானகிராமன் நாவல்களில்
பாத்திரப்படைப்பு   1988
54.          இராசப்பா பெரியசாமி        சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         தமிழ் நாவலில் சங்கம் - ஓர் ஆய்வு      1988
55.          இராசாக்கண்ணு,.               டென்னிசன்,யோஇராஜம்கிருஷ்ணன் நாவல்களில்
தொழிலாளர் பிரச்சனைகள்        1990
56.          குழந்தைசாமி,பாஏசுதாசன்,..            எரிநட்சத்திரம்-நெஞ்சில் ஒருமுள்
ஓர் ஒப்பு நோக்கு    1986
57.          கோமதி,.இரா.      ஏசுதாசன்,..            இந்துமதியின் நாவல்களில்
பாத்திரப்படைப்பு   1990
58.          சந்திரா,.     சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         புனைகதை இலக்கியத்தில்
சூரியகாந்தன்             1988
59.          சிவசாமி,வீ. சோமசுந்தரம்,.      கு.சின்னப்ப பாரதியின் நாவல்களில்
சமுதாயச் சிக்கல்கள்        1987
60.          சுரேஷ்பாபு,.பொ.சி.         டென்னிசன்,யோஜெயகாந்தன்-அகிலன் நாவல்களில்
பெண்மைக் கோட்பாடுகள்            1993
61.          செல்வதுரை,பெ.    சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         நாஞ்சில் நாடன் நாவல்கள் -
ஓர் ஆய்வு     1989
62.          சேகர்,பூ.          ஆறுமுகசாமி,.சி.               கலைஞரின் பொன்னர்-சங்கர்-ஓர் ஆய்வு       1989
63.          சோபனா,இரா.           நிலாமணி,மு.           சிவசங்கரி-இலட்சுமி நாவல்கள் -
ஓர் ஆய்வு     1986
64.          தங்கவேலு..           நிலாமணி,மு.           இல.செ.கந்தசாமி நாவல்கள்-ஓர் ஆய்வு         1986
65.          தமிழரசி,சு.   சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         தமிழ்நாவல் படைப்பில் பெண் 1992
66.          தர்மராஜ்,யோ.          ஏசுதாசன்,..            ஹெப்சிபா ஜேசுதாசனின் புதினங்களில்
குடும்பம்        1986
67.          பகவத்கீதா,பெ.         இந்திராமனுவேல்                வரலாற்று நாவல் கோட்பாடுகள்           1991
68.          பரிமணன்,மு.           ஆறுமுகசாமி,.சி.               காஞ்சிக்கதிரவன்-சோழநிலா -
ஓர் ஒப்பாய்வு            1987
69.          பவானிசங்கரி,சு.    ஏசுதாசன்,..            அகிலன் நாவல்களில் தேசீய உணர்வு              1987
70.          பிரபா..          டென்னிசன்,யோஜெயந்தன் படைப்புக்கள்-ஓர் ஆய்வு   1986
71.          மாரியம்மாள்,கி.     ஏசுதாசன்,..            பாலகுமாரனின் புதினங்களில்
மனித உறவுகள்     1988

72.          லலிதா,தாஏசுதாசன்,..            நா.பார்த்தசாரதியின் நாவல்களில்
சமுதாயச் சிக்கல்கள்        1986
73.          வில்லிமேரி,எஸ். நிலாமணி,மு.           இராஜம்கிருஷ்ணன் புதினங்களில்
ஐந்திணை    1988
74.          வனிதா,.     நிலாமணி,மு.           அகிலன் நாவல்கள் -
ஒரு சமுதாயப் பார்வை  1988
75.          வாசுகி,தெ.   சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         தமிழில் நெய்தல் நில நாவல்கள் -
ஓர் ஆய்வு     1990
76.          ஜோதிபாய்ஷீபா     டென்னிசன்,யோலஷ்மியின் நாவல்களில்
ராணிசாலமோன்                   ஆண் பாத்திரங்கள்               1987
77.          ராஜமாணிக்கம்       ஆறுமுகசாமி,.சி.               பூமணியின் நாவல்களில் விளிம்புநிலை
மாந்தர்கள்    1995
78.          சுஜாதா             டென்னிசன்,ஒய்.   தமிழ் நாவல்களில் பத்திரிகையாளர்கள்       1996
79.          செல்லம்மாள், P.    டென்னிசன்,ஒய்.   இந்திராபார்த்தசாரதி நாவல்களில்
அரசியல்        1996
80.          அனந்தநாயகி,.     இரகுபதி,இரா.           பிரபஞ்சன் நாவல்களில் பெண் 1997
81.          அங்கமுத்து,.        இந்திராமனுவேல்                மாத்தளை சோமுவின் படைப்புகள்
ஓர் அய்வு      1997
82.          நபிஷாபி,.                ஆறுமுகசாமி,.சி.               இரமணிச்சந்திரன் நாவல்களில்
பெண்கள்       1997
83.          முத்தமிழ்ச்செல்வி,P.        சோமசுந்தரம்,.      கி.ராஜநாராயணன் படைப்புகள் -
ஓர் ஆய்வு     1998
84.          முத்துசாமி,எம்.       பூரணச்சந்திரன்,. கோவேறு கழுதைகள்-ஓர் ஆய்வு          1998
85.          பெரியசாமி,.         கோபிநாத்,.             சாய்வு நாற்காலி - ஓர் ஆய்வு      1998
86.          பெரியசாமி,N.            நலங்கிள்ளி,.        மேலாண்மை பொன்னுசாமியின்
முற்றுகைநாவல் - ஓர் ஆய்வு            1998
87.          தமிழரசி,P.    டென்னிசன்,ஒய்.   தோப்பில் முகமது மீரான் நாவல்களில்
சமூகப்பார்வை - ஓர் ஆய்வு         1998
88.          கிருஷ்ணமூர்த்தி,வு.          பூரணச்சந்திரன்,. தோப்பில் முகமதுமீரானின்
ஒரு கடலோரக் கிராமத்தின் கதை
சமூக நோக்கு            1999
89.          சங்கர்,இராசலங்கிள்ளி,.        புதுமைப்பித்தனின், ‘அன்னையிட்ட தீ
ஓர் ஆய்வு     1999
90.          பாக்கியலட்சுமி,வி.             டென்னிசன்,ஒய்.   திலகவதி நாவல்களில் பெண்ணியம்               1999
91.          சுமதி,பு.           டென்னிசன்,ஒய்.   பிரபஞ்சன் நாவல்கள் - ஓர் ஆய்வு         1999
92.          திலகநாதன்,எம்.    பூரணச்சந்திரன்,. இமையத்தின்ஆறுமுகம்
சமூக நோக்கு ஆய்வு          1999
93.          செந்தில்குமார்,மு.               டென்னிசன்.ஒய்.   டேனியல் நாவல்கள் - ஓர் ஆய்வு          1999
94.          இளஞ்செழியன்       சோமசுந்தரம்,.      சாயாவனம் கந்தசாமியின் படைப்புகள்
ஓர் ஆய்வு     1999
95.          ஷர்மிளா,யு.                கோபிநாத்,.             ஈரம் கசிந்தநிலம் - புதினம்
ஒரு பார்வை              2000
சிறுகதை
96.          இராசன்,.பெ.            சோமசுந்தரம்,.      செம்மலர்ச் சிறுகதைகள்               1982
97.          எஸ்தர் செல்வி,. இந்திராமனுவேல்                ஜேக்கப் சிறுகதைகள் - ஓர் ஆய்வு         1988
98.          சாந்தி,.         சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள் -
ஒரு மதிப்பீடு             1989
99.          செல்லியா,பா.           டென்னிசன்,யோஎண்பதுகளில் சிறுகதைகளின் போக்கு           1987
100.        பானுமதி,சி.                டென்னிசன்,யோதற்காலப் பெண் சிறுகதை
எழுத்தாளர்கள் - ஓர் ஆய்வு          1990
101.        பொய்யாமணி,வீஆறுமுகசாமி,.சி.               நா.பார்த்தசாரதியின் சிறுகதைகள் -
ஓர் அய்வு      1986
102.        வரதராசன்,.            சோமசுந்தரம்,.      1985-ஆம் ஆண்டு ஆனந்தவிகடன்
சிறுகதைகள்              1987
103.        வள்ளிராசன்,இர.    பூரணச்சந்திரன்,. புதுமைப்பித்தனின்காஞ்சனை
சிறுகதைத் தொகுதி - ஓர் ஆய்வு             1993
104.        வித்யா,மாகோபிநாத்,.             தினமலர் தீபாவளி மலர் சிறுகதைகள்
ஒரு மதிப்பீடு             1996
105.        பன்னீர்செல்வம், மு.          ராஜேந்திரன்,டி.வி.               டி.வி.ஆர் நினைவுப் போட்டிச்
சிறுகதைகள் - ஓர் ஆய்வு               1997
106.        பெரியசாமி,N.            சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         அசோகமித்திரன் சிறுகதைகளின் நோக்கு   1997
107.        தேவி,ளு.       பூரணச்சந்திரன்,. கிளுக்கி சிறுகதைத் தொகுதி
மொழிநடை ஆய்வு              1998
108.        இரத்தினசிகாமணி,P.         ராஜேந்திரன்.டி.வி.               புதுக்கோட்டை மாவட்டப் படைப்பாளிகளின்
சிறுகதைகளில் சமுதாயக் கூறுகள் -
ஓர் ஆய்வு     1998
109.        சண்முகசுந்தரம், P.               பூரணச்சந்திரன்,. பிரபஞ்சனின்நேற்று மனிதர்கள்
சிறுகதைத் தொகுதி - ஓர் ஆய்வு             1998
நாடகம்
110.        அன்புச்செழியன்,.              ஏசுதாசன்,..            கோராவின் நாடகங்கள்-ஓர் ஆய்வு1987
111.        நடராசன்,.                டென்னிசன்,யோஅண்ணாவின் சமூக நாடகங்கள் -
ஓர் ஆய்வு     1987
112.        விஜயசுந்தரி,.        டென்னிசன்,ஒய்.   தமிழ்நாடக வளர்ச்சியில்
மாற்றமும் உத்தியும்        1995
வாழ்க்கை வரலாறு
113.        பாக்கியரதி,பெ.         ஏசுதாசன்,..            வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள் -
ஓர் ஒப்புநோக்கு     1989
பயண இலக்கியம்
114.        பிறைமதி,.              ஏசுதாசன்,..            சிவபாத சுந்தரத்தின் பயண நூல்கள்
ஓர் ஆய்வு     1986
குழந்தை இலக்கியம்
115.        அருள்மொழி,சோ.                ஏசுதாசன்,..            தமிழில் குழந்தைப் பாடல்கள் -
ஓர் ஆய்வு     1988
மக்கள் தகவல் தொடர்பியலும் இதழியலும்
116.        அருணா,எஸ்.            ஏசுதாசன்,..            தினமலர் காட்டும் மகளிர் சிக்கல்கள்                1989
117.        சித்ரா,கே.      கோபிநாத்,.             சமுதாயப் பணியில் மகளிர் இதழ்கள்               1987
118.        பால்சந்திரமோகன்,.சோ.           இந்திராமனுவேல்                மனைமலர், பூக்கடை-ஓர் ஒப்பாய்வு     1990
119.        மலர்விழி,.               சோமசுந்தரம்,கி.     தகவல் தொடர்புச் சாதனங்களில்
பெண் பற்றிய மதிப்பீடு     1990
120.        ரமேஷ்,.     நிலாமணி,மு.           தினமணி இதழ் - ஓர் ஆய்வு         1990
121.        ஹேமலதா,கா.       நிலாமணி,மு.           ஆனந்தவிகடன் இதழியல் நோக்கு      1991
122.        அலமேலு,.              சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         1995 சுபமங்களாவின் இலக்கிய நோக்கு           1995
123.        ரஞ்சன், து.    ஆறுமுகசாமி,.சி.               தினமணி தீபாவளி மலர் 1997 -
ஓர் ஆய்வு     1997
124.        வரதராஜா,சு.              பூரணச்சந்திரன்,. காலச்சுவடு இதழ்கள் - உள்ளடக்க
ஆய்வும் மதிப்பீடும்             1997
125.        சுதா,N.               டென்னிசன்,ஒய்.   அவள் விகடன் - ஓர் ஆய்வு          1998
126.        ஜெயக்குமார்              பால்சந்திரமோகன்,சி.ஜே.            1999 ஆம் ஆண்டு மங்கையர் மலர்
இதழ்கள் - ஒரு பார்வை   1999
127.        பரஞ்சோதி   இந்திராமனுவேல்                இந்தியா டுடே அன்றும் - இன்றும்         2000
128.        சந்திரமோகன், மு.               இரா.விஜயராணி   தினமணி தீபாவளி மலர் (2000)
விளம்பரங்கள் ஓர் ஆய்வு             2000
129.        திருஞானம், .         சோமசுந்தரம்..      தினமணி தீபாவளிமலர் (2000)
ஒரு மதிப்பீடு             2000
130.        வனிதா,.                இந்திராமனுவேல்                மகளிர் இதழ்கள் - ஓர் ஆய்வு      2000
131.        சின்னசாமி,ளு.         கோபிநாத்,.             அறிக அறிவியல் இதழ் ஒரு பார்வை 2000
நாட்டுப்புறவியல்
132.        திருவாசகம்,மு.      சோமசுந்தரம்,.      ஆவுடையார்கோவில் வட்ட மீனவர்களின்
இலக்கியமும் வாழ்வியலும்     1989
133.        கவிதா,.       நலங்கிள்ளி,.        ஐவர் அம்மானை - ஓர் ஆய்வு    1997
134.        சோமசுந்தரம்,.      மகேஸ்வரி,வி.        வீரபாண்டியக் கட்டமொம்மு
கதைப்பாடல் - ஓர் ஆய்வு              1997
135.        பிரியா,             கோபிநாத்,.             அயோத்தி கதை - ஓர் ஆய்வு       1997
136.        தனலட்சுமி,.        நலங்கிள்ளி,.        பெண்ணரசியர் கதை - ஓர் ஆய்வு           1999
137.        செகதீசன்,ஆறு.       நலங்கிள்ளி,.        நீலியட்சகானம் - ஓர் ஆய்வு        1999
138.        பிரியதர்சினி,இரா.                சோமசுந்தரம்,.      நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் ஆளுமை
மேம்பாடு      2000


கோயில் ஆய்வு
139.        அன்புமணி,கா.         கோபிநாத்,.             கருவூர் பசுபதிஸ்வரர் கோவில் -
ஓர் ஆய்வு     1989
140.        பெரியசாமி,சமா.    ஏசுதாசன்,..            தமிழக சைவ-வைணவக்கோயில்
சிற்பங்கள் - ஓர் ஆய்வு      1988
ஒப்பாய்வு
141.        முருகானந்தம்         டென்னிசன்,ஒய்.   திருக்குறள், பரிமேலழகர் உரை,
கலைஞர் உரை ஓர் ஆய்வு            1997
142.        இளவழகன்,பொ.    நிலாமணி,மு.           சிலப்பதிகாரம் கண்ணகி புரட்சிக்
காப்பியம் - ஓர் ஒப்பாய்வு              1987
143.        செந்தமிழ்ச்செல்வி,.       ஏசுதாசன்,..            நாடகச் சிலம்பு - சிலப்பதிகார
நாடகக் காப்பியம் ஓர் ஆய்வு      1986
144.        வசந்தி,இர.   நிலாமணி,மு.           மணிமேகலை - சாலிமைந்தன் -
ஓர் ஒப்பீட     1987
145.        தேவிகாராணி,.    நிலாமணி,மு.           பாரதியார். கவிமணி தேசிக விநாயகம்
பிள்ளை, நாமக்கல் இராமலிங்கம் பிள்ளை
படைப்புகளில் ஒப்பீடு       1988
146.        நல்லுசாமி,செ.         நிலாமணி,மு.           குறிஞ்சித்தேன் - குறிஞ்சிமலர் -
ஓர் ஒப்பீட     1989
147.        பழனிசாமி,கு.            ஆறுமுகசாமி,.சி.               இராஜம் கிருஷ்ணன் - ஆர்சண்முகசுந்தரம்
நாவல்கள் - ஓர் ஒப்பாய்வு             1989
148.        மேகிலூர்து ராணி,லி.        நிலாமணி,மு.           கோவி.மணிசேகரன்-நா.பார்த்தசாரதி -
ஓர் ஒப்பாய்வு            1986
149.        லாமேக்ராஜகுமார்               பூரணச்சந்திரன்,. ஜார்ஜ் ஆர்வெல்லின் யுniஅயட குயசஅ
கா.நா.கவின் விலங்குப்பண்ணை                                                          மொழிபெயர்ப்பு - ஒப்பாய்வு
150.        மைதிலி,. கோபிநாத்,.             ஊமைக்குயில் - மைனோன்மணியம் -
ஓர் ஒப்பீடு    1986
151.        ரேச்சல் பிரீடா,மா.               நிலாமணி,மு.           மனோன்மணியம் அனிச்ச அடி -
ஓர் ஒப்பாய்வு            1986

பொது
152.        அந்தோணிடேவிட்நாதன்             ஏசுதாசன்,..            பேச்சுக்கலையில் திராவிட
இயக்கத்தினர்           1990
153.        தியாகராஜன்,செ.   கோபிநாத்,.             கலைஞரின் குறளோவியம்       1989
154.        முத்துவீறு,.          சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         ஜெயகாந்தன் கட்டுரை
இலக்கியத்தில் சமுதாயச் சிக்கல்கள்               1990
155.        பிரகதீஷ்,கோபிநாத்,.             தமிழ் இலக்கியங்களில் ஆசிரியர்
மாணவர் உறவு நிலை      1995
156.        விஜயலட்சுமி,சு.    பூரணச்சந்திரன்,. கல்கி கட்டுரைகள் - ஓர் ஆய்வு 1997
முனைவர்பட்ட ஆய்வேட்டுத் தலைப்புகள்
சங்கம்
1.            சந்திரசேகரன்            பூரணச்சந்திரன்,. குறுந்தொகையில் பொருள் மயக்கம் 1997
2.            மெட்டில்டாமேரி,.          டென்னிசன்,ஒய்.   அகநானூற்றில் நில வருணனை           1999
3.            இராமதிலகம்            நலங்கிள்ளி,.        சங்க இலக்கியத்தில் நெஞ்சொடு
கிளத்தல்       2000
நீதி இலக்கியம்
4.            பாலகங்காதரன்,இரா.        சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         திருக்குறளில் மேலாண்மைக் கோட்பாடு    1997
5.            மைதிலி         கோபிநாத்,.             குறள்நூல்கள் ஒப்பாய்வு               2000
6.            கிறித்துமணி              இந்திராமனுவேல்                பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில்
அறநூல்கள்                2000
சிற்றிலக்கியம்
7.            செல்வி,.     நலங்கிள்ளி,.        தமிழில் கலம்பகங்கள் அமைப்பும்
பொருளும்   1995
காப்பியம்
8.            திருநாவுக்கரசு,. நிலாமணி,மு.           தமிழில் கம்பனுக்குப்பின் தோன்றிய
இராம இலக்கியங்கள்       1992
சமய இலக்கியம்
9.            அமலதாஸ்,பி.         ஏசுதாசன்,..            கிறித்தவ வாசகப்பாக்கள் - ஓர் ஆய்வு               1995
10.          சிதம்பர்,இரா.             இராசேந்திரன்.தி.வெ.        சுவாமி சித்பவானந்தரின் -
இலக்கியப் பணிகள் - ஓர் ஆய்வு              1997
11.          பத்மாவதி     கோபிநாத்,.             பழனித்திருவாயிரம் - இலக்கியக்
கொள்கைகள்            1992
12.          அமுதவள்ளி,இரா.               நலங்கிள்ளி,.        பன்னிரு திருமுறைகளில்
வழிபாட்டு முறைகள்        1998
13.          சத்தியமூர்த்தி,பெ.               டென்னிசன்,ஒய்.   சங்க இலக்கியம் முதல் திருமுறைகள்
வரை சமயங்களின் நிலை           2000
14.          ஜெஸ்ஸின் பிரான்சிஸ்  பூரணச்சந்திரன்,. வேதநாயகரின் படைப்புகள்        2000
15.          மணி,.           சோமசுந்தரம்,.      திருவருட்பாவில் இலக்கியக்
கொள்கைகள்            2000
கவிதை
16.          இரெட்டின்ராசு,சு.    நிலாமணி,மு.           இசுலாமிய புதுக்கவிஞர்கள் -
ஓர் ஆய்வு     1994
17.          கண்ணன்,.                சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         புதுக்கவிதைகளில் தொன்மை
மரபும் மாற்றமும் 1997
18.          மார்ஷல்ராஜ்,எஸ்.               சோமசுந்தரம்,.      தமிழ்க் கவிதைகளஜல் சமூகநீதி -
ஓர் ஆய்வு     1988
19.          பாக்கியலட்சுமி       பூரணச்சந்திரன்,. ஞானக்கூத்தன் கவிதைகளில்
வடிவவியல் - அணுகுமுறை     1998
20.          அமுதன்,சி. டென்னிசன்,ஒய்.   புதுக்கவிதைகளில் கிறித்தவத்தாக்கம்           1998
புதினம்
21.          கல்லூரிபாய் ஜான்சன்      இந்திராமனுவேல்                சமுதாய விமர்சன நோக்கில்
டேனியல்                     குமரி மாவட்ட நாவல்கள்             1991
22.          சரசுவதி          கோபிநாத்,.  அகிலன் சரித்திர நாவல்களில் -
சமுதாய நோக்கு    1992
23.          சோபனா,இரா.           நிலாமணி,மு.           சிவசங்காயின் நாவல்களில்
பெண்களின் சிக்கல்கள்   1994
24.          தமிழரசி,சு.   சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         வர்க்கப் போராட்ட நாவல்களில்
கருத்து மாற்றம்     1993
25.          பாக்கியரதி,பெ.         ஏசுதாசன்,..            தமிழ்ப் புதினங்களில்
குடும்ப உறவுச் சிதைவு   1996
26.          பால்சந்திரமோகன்,சி.ஜே.            ஏசுதாசன்,..            தமிழ்க் கிறித்துவ நாவல்கள்      1996
27.          லலிதா,தாநிலாமணி,மு.           தமிழ்ப் புதினங்களில் திருமண
வாழ்வுச் சிக்கல்கள்             1993
28.          ஞானம்,பாநலங்கிள்ளி,.        பாலகுமாரன் நாவல்களில்
பாத்திரப்படைப்பு   2001
29.          இராஜசேகரன்,மு. சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         புனைகதைப் படைப்பில் பிரபஞ்சன்    1997
30.          சீனிவாசன்,டி.கேடென்னிசன்,ஒய்.   கண்ணதாசன் நாவல்களில்
பண்பாட்டுத் தாக்கம்          1988
31.          செல்லம்மாள், P.    நலங்கிள்ளி,.        இந்திரா பார்த்தசாரதி நாவல்களில்
பண்பாட்டுத் தாக்கம்          1999
32.          பவானிசங்கரி,ளு. சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         தமிழ் நாவல்களில் தொழிலாளர்களின்
மனித வளம்              2000
சிறுகதை
33.          அந்தோணி குரூசு,சு.           நிலாமணி,மு.           அசோகமித்திரனின் புனைக்கதைகளில்
மனிதன்         1989
34.          அன்புச்செழியன்,.              ஏசுதாசன்,..            தினமணிக்கதிர் சிறுகதைகள் -
(1986-91) சமுதாய நோக்கு                1991
35.          வரதராசன்,.             சோமசுந்தரம்,.      ஆனந்தவிகடன் சிறுகதைகள்
(1985-89) - ஓர் ஆய்வு              1994
36.          வைரமூர்த்தி,பெ.   சுபாசுசந்திரபோசு.பெ.         தமிழ்ச் சிறுகதைகளில் மரபும் -
மரபு மாற்றங்களும்            1997
37.          சாந்தி                பூரணச்சந்திரன்,. புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள்
தொன்மவியல் அணுகுமுறை 1998
38.          பகவத்கீதா   பூரணச்சந்திரன்,. மௌனி சிறுகதைகள் -
மொழியியல் அணுகுமுறை      1998
மக்கள் தொடர்பியலும் இதழியலும்
39.          இராசமாணிக்கம்   கோபிநாத்,.             அருணோதயம் - கிறித்தவத் திங்கள்
இதழ் ஒரு பார்வை               1991
40.          தம்புசாமி,சு.                ஏசுதாசன்,..            தினமணி - தினத்தந்தி - தினமலர் -
நாளிதழ்கள் (1988) - ஓர் ஆய்வு    1992
41.          வாசுதேவன்,கா.      சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         மக்கள் தொடர்பியலில் -
இந்தியா டுடே - துக்கள் இதழ்களின்
அரசியல்        1995
42.          தமிழ்மாறன்              கோபிநாத்,.              திருக்கோவில்கள் - இதழியல் ஆய்வு                1996
43.          இராமலட்சுமி           பெ.சுபாசுசந்திரபோசு          இதழியல் நோக்கில் மகளிர் இதழ்கள்               1996
44.          இராசன், P.P. டென்னிசன்,ஒய்.   1998 தீபாவளி மலர்கள் -
ஒரு இதழியல் பார்வை   1998
45.          சுதா.எஸ்.      டென்னிசன்,ஒய்.   அவள்விகடன் இதழ் - ஓர் இதழியல்
பார்வை           2000
ஒப்பாய்வு
46.          குழந்தைசாமி,.     ஏசுதாசன்,..            காண்டேகரும் மு..வும் ஓர் ஒப்புநோக்கு   1992
47.          செல்வகணபதி,கோபிநாத்,.             பாரதிதாசன் - கார்ல் சான்ட்பர்க்கு -
ஓர் ஒப்பியல் ஆய்வு           1991
48.          தியாகராசன்,செ.     கோபிநாத்,.             அறிஞர் அண்ணா - கலைஞர்
கருணாநிதி நாவல்கள் ஒப்பர்வு               1989
49.          பொய்யாமணி,வீஇந்திராமனுவேல்                ஜெயகாந்தன் - ஜானகிராமன்
சிறுகதைகள் ஓர் ஒப்பாய்வு        1992
50.          செங்குட்டுவன்,.                சோமசுந்தரம்,.      தொல்காப்பியம் - திருக்குறள்
ஒரு சமூகவியல் நோக்கு              1996
51.          அருணாசலம்,முசுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         ரூசோவும் பாரதிதாசனும்             1997
நாட்டுப்புறவியல்
52.          பிறைமதி,.              சோமசுந்தரம்,.      கொல்லிமலை மக்களின்
இலக்கியமும் வாழ்வியலும்
மொழிபெயர்ப்பு       1996
53.          கனகராஜ்..                சோமசுந்தரம்,.      அண்ணன்மார் கதை வடிவங்களும்
வழிபாடும் - ஓர் ஆய்வு     1998
54.          பன்னீர்செல்வம்,ஆர்.         சோமசுந்தரம்..      திருச்சி மாவட்டக் கதைப்பாடல்கள்
ஓர் ஆய்வு     1995
55.          வித்தியா,மா.             நலங்கிள்ளி,.        இராமர் கதை - ஓர் ஆய்வு               1999
56.          காளிமுத்து.எஸ்.   சோமசுந்தரம்,.      சிற்றிலக்கியங்களில் நாட்டுப்புற
இலக்கியக் கூறுகள்
மொழிபெயர்ப்பு
57.          முருகேசபாண்டியன்         சோமசுந்தரம்,.      தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் பிறநாட்டு
இலக்கியப் படைப்புகள் -
ஒரு நூலகவியல் ஆய்வு               1998
58.          இராஜ்குமார்,P.          பூரணச்சந்திரன்,. ஒப்பிலக்கிய நோக்கில்
.கே.இராமானுஜனின் சங்க
இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பு             1998
சுற்றுப்புறச்சூழல்
59.          மோறிஸ்ஜாய்,இரா.            சோமசுந்தரம்,.      இலக்கியமும் சுற்றுச்சூழலும் -
ஓர் ஆய்வு     1999
கோயில் ஆய்வு
60.          பூமிநாதன்    கோபிநாத்,.             திருவாரூர்க் கோவில்கள்-ஓர் ஆய்வு                1996
பெரிது
61.          அருணா,எஸ்.            நிலாமணி,மு.           வரதட்சணை - ஒரு சமூக ஆய்வு            1998
62.          விஜயரகுநாதன்,நா.            சோமசுந்தர்,.           இன்றைய யோகநிலையும், சித்தர்
பாடல்களின் பயன்பாடும்-ஓர் ஆய்வு
இக்குறியிட்டவை பதிவு செய்யப்பெற்றவை
தமிழாய்வுத்துறை ஆசிரியர்களின் ஆய்வேட்டுத் தலைப்புக்கள் - எம்ஃபில்
1.            ஏசுதாசன்,..            இட்சண்ய யாத்திரிகத்தில்           அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம்   1980
கிறித்தவக் கோட்பாடுகள்
2.            டென்னிசன்,யோதமிழில் சோதனை              சென்னைப் பல்கலைக் கழகம்  1981
நாடகங்கள்
3.            ஆறுமுகசாமி,.சி.               கலைஞர் கருணாநிதியின்           சென்னைப் பல்கலைக் கழகம்  1980
சிறுகதைகள் - ஓர் ஆய்வு
4.            நலங்கிள்ளி,.        அண்ணாமலைப் பல்கலைக்      அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்    1987
கழகம் வளர்த்த தமிழிசை -
ஒரு மதிப்பீடு
5.            சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         பரிபாடலில் பரிமேலழகர்             சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்   1983
உரைத்திறன்
6.            சோமசுந்தரம்,.      புதுக்கவிதை வரலாற்றில்           சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்   1981
வானம்பாடிகள்-ஓர் ஆய்வு
7.            இரசுபதி,இரா.             உரைநடை வளர்ச்சியில்                சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்   1982
பாரதியின் பங்கு
8.            பால்சந்திரமோகன்,சி.ஜே.            மனைமலர், பூக்கடை -     பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்                1988
ஓர் ஒப்பாய்வு
9.            விஜயராணி,இராவானொலியில்        மதுரைப் பல்கலைக்கழகம்         1988
மொழிப்பயன்பாடு
10.          தாமோதரன்,இரா. இலக்கியகல்வி-சிக்கல்களும்  புதுவைப் பல்கலைக்கழகம்
தீர்வுகளும்
11.          ராஜ்குமார்,பா.           ஜார்ஜ் ஆர்வெல்லின்         பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்                1996
கா.நா.கவின் விலங்குப்பண்ணை
மொழிபெயர்ப்பு - ஒப்பாய்வு
மா.நே.
12.          கண்ணன்.நா.             கவிஞர் சிற்பியின் மரபுக்
கவிதைகள், புதுக்கவிதைகள்   பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
ஓர் ஆய்வு
13.          மார்ஷல்,ஜே.             தி.வெ.ரா.நாவல்களில்பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
ஓர் ஆய்வு
14.          புலியரசு,. அகநானூற்றில் மெய்ப்பாடுகள்               பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்                1993
15.          கிருஷ்ணன் வைரமுத்துவின்   பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
திரையிசைப்பாடல்கள்
தொகுதி 1 - ஓர் ஆய்வு
16.          மார்ட்டின்      அயோத்தியா காண்ட        பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
ஆரோக்கியராஜ்,.              கதையமைப்பில் வான்மீகி -
கம்பன் ஒப்பீடு
17.          காணிக்கராஜு,நா. பழமொழிகள் - ஓர் ஆய்வு              பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்                1999
18.          இராசன்,.பெ.            ‘செம்மலர் சிறுகதைகள் -         பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
ஓர் ஆய்வு
மா.நே: மாலை நேரக் கல்லூரி ஆசிரியர்கள்
1.            ஏசுதாசன்,..            தமிழ்க்கிறித்துவ இலக்கியத்தில்          சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்   1985
சைவ வைணவ இலக்கியத்
தாக்கம்
2.            நிலாமணி,மு.           காப்பியங்களில் கற்பனை            சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்   1983
வளர்ச்சி
3.            டென்னிசன்,யோமணிமேகலைக் காப்பியமும்   பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்                1983
பிற இயைபுக் கதைகளும்
ஓர் ஒப்பாய்வு
4.            ஆறுமுகசாமி,.சி.               கம்பராமாயணத்தில்         பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்                1993
நீதிநெறி முறைகள்
5.            நலங்கிள்ளி,.        அப்பர் தேவாரத்தில்            பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்                1983
வாழ்வியலும் இறையியலும்
6.            பூரணச்சந்திரன்,. தமிழ்ப்பொழில் தந்த          சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்   1989
தமிழாய்வு
7.            சுபாசுசந்திரபோசு,பெ.         இருபதாம் நூற்றாண்டில்               பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்                1988
கட்டுரை இலக்கியம்
8.            கோபிநாத்,.             தமிழ்க்காப்பியங்களில்   சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்   1980
அவலச் சுவை
9.            சோமசுந்தரம்,.      தஞ்சை மாவட்ட நாட்டுப்புறக்  சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்   1988
கதைகள் - ஓர் ஆய்வு
10.          இந்திராமனுவேல்                டுவைநசயசல வுhநழசநைள in வுயஅடை iவா     கேரளப் பல்கலைக்கழகம் 1985
ளிநஉயைட சநகநசநnஉந வழ வுழடமயிpலையஅ
ஜதமிழ் இலக்கியக் கொள்கைகள்
தொல்காப்பிய வழி
(வரலாற்றுமுறை ஆய்வு)

11.          இரகுபதி,இரா.           பாரதிராஜாவின் திரைப்படங்களில்     பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்                1988
கருத்துப் புலப்படுத்தலின் நெறி
12.          இராசேந்திரன்,தி.வெ.        திருக்குறளில் சமுதாயக்              சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்   1987
கூறுகள்
13.          பால்சந்திரமோகன்,சி.ஜே.            தமிழ்க் கிறித்தவ நாவல்கள்       பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் 1992
14.          விஜயராணி,இரா.  ‘தொலைக்காட்சி விளம்பரங்கள்            சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
-              ஓர் ஆய்வு
15.          தாமோதரன்,இரா. வீரசோழியம் சித்தச் சங்கரவா -               தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
ஓர் ஒப்பாய்வு
16.          இராஜ்குமார்,பா.      ஒப்பிலக்கிய நோக்கில் .கே.    பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
ராமானுஜனின் சங்க இலக்கிய
மொழிபெயர்ப்பு (பதி)
17.          ராஜசேகரன்,மு.      ‘புனைகதைப் படைப்பில்               பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
பிரபஞ்சன் (பதி)
மா.நே.
18.          கண்ணன்,நா.             புதுக்கவிதையில் தொன்மக்      பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
கருத்துகளும் மாற்றங்களும்
(பதி)
19.          மோறிஸ்ஜாய்.இரா.            ‘தமிழிலக்கியங்களில் சுற்றுச்  பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
சூழலியல் (பதி)
20.          மார்ஷல்ராஜ்,ஜே.  ‘தற்காலத் தமிழ்க் கவிதைகளில்          பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
சமூகநீதி - ஓர் ஆய்வு (பதி)
21.          புவியரசு,. பெரியார் .வெ.ரா.வின்   பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
சாதி ஒழிப்புக் களங்கள்
(பதி)
22.          கிருஷ்ணன்,.          தமிழ்ப் புதினங்களில்        பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்                2000
தொழிலாளர் பிரச்சனைகள்
23.          இராசன், P.P. 1996-ஆண்டு தீபாவளி மலர்கள் 
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்                2000
இதழியல் நோக்கில் ஓர் ஆய்வு

மா.நே: மாலை நேரக் கல்லூரி ஆசிரியர்கள்

0 கருத்துகள்: